بادکنک های عددی فویلی
ابعاد 65 تا 70 سانت معادل 32 اینچ